تبلیغات
متن وعکس - فاخته
تاریخ : جمعه 10 آذر 1391 | 01:36 ب.ظ | نویسنده : رویا
دنبال کســـی میگردم که توی بهار زنگ بزنم بدون هیچ دلیل بگم:

میای بریم زیر این رگبار و هوای خوش قدم بزنیم؟

در جوابم فقط بگه: نیم ساعت دیگه کجا باشم؟؟؟

توی تابستون که زنگ بزنم بدون هیچ دلیل بگــم:

میای بریم خیابون ولیعصر از ونک تا هر جا شد قدم بزنیم؟

در جوابم فقط بگه:ناهار اونجایی که من میگماااا

توی پاییز زنگ بزنــم بدون هیچ دلیل بگم:

میای صدای ناله ی برگای سعدآباد رو در بیاریم خش خش صدا بدن؟

در جوابم فقط بگه: دوربینتم بیاریااا

توی زمــستون زنگ بزنم بدون هیچ دلیل بگم:

چنارای ولیعصر منتظرن با یه عالمه برف،بعد با تردید بپرسم: میای کــه؟

در جوابم بدون مکث بگه : یه جفت دستکش میارم فقط یه لنگه من یه لنگه تو...

سر اینکه دستای گره شدمون توی جیب کی باشه بعدا تصمیم میگیریم !.