تبلیغات
متن وعکس - دلم دختری میخواهد
تاریخ : یکشنبه 23 مهر 1391 | 12:50 ب.ظ | نویسنده : رویا

دل ام کمی دختری میخواهد

بی رو سری... بی رو بند...

دل ام کمی از ته دل خندیدن میخواهد

بی خجالت...
بی نگاه هرزه...

 دل ام کمی باد خوردن به موهایم میخواهد

بی ترس... بی استرس...

دل ام کمی دویدن در خیابان میخواهد

بی حرف... بی حدیث....

دل ام کمی نشستن کنار یار میخواهد

بی نگاه... بی تعصب...

دل ام کمی بوسه میخواهد

بی عجله... بی ...

دل ام فقط کمی دختری میخواهد ...!!!!!!!!