تبلیغات
متن وعکس - دست به دست
تاریخ : جمعه 7 مهر 1391 | 07:16 ب.ظ | نویسنده : رویا
گـاهـی اوقـات . . .

هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـت ِ هـم مـیـدن

تـا تـ ـو رو غـرق در رویـاهـا و خـاطـراتـت کـنـن. . .

2 خـط شـعـر . . .

کـمـی هـوای پاییزی . . .

یـک وجـب پـیـاده رو . . .

آهـنـگـی کـه همسایه خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـده . . .

2 کـلـمـه حـرف . . .

بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . .

هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . .

تـ ـو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـی و خـیـره بـشـی بـه سـقـف

و صـدای بـارون بـشـه آرامـش دهـنـده تـریـن آهـنـگ ِ اون روزت !!!