تبلیغات
متن وعکس - بانو...
تاریخ : یکشنبه 26 شهریور 1391 | 09:17 ب.ظ | نویسنده : رویا
کـــو ر بــاش بانـــو

نـگاه کـه مـی کنـی، مـی گوینــد: نـخ داد!

عـبوس بــاش بانــــو

 
لبــخند کـه مـیزنـی، مـی گـوینــد: پـا داد!

لال بــاش بانــــو

حـرف کـه مـی زنـی، مـی گوینــد: جـلوه فـروخـت!

شـاید دسـت از سـرمان بردارنـد ،


شـــــاید !!!