تبلیغات
متن وعکس - نبار باران...
تاریخ : پنجشنبه 23 شهریور 1391 | 12:28 ب.ظ | نویسنده : رویا
زین پس تنها ادامه میدهم, در زیر باران حتی به درخواست چتر

 هم جواب رد میدهم

میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم...!

باران نبار من نه چتر دارم نه یار

نبار لعنتی "من" دیگر "ما" نیستم...

‏Photo: زین پس تنها ادامه میدهم, در زیر باران حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم
 میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دو نفره بکشم...!
 باران نبار من نه چتر دارم نه یار
 نبار لعنتی "من" دیگر "ما" نیستم...‏